Analiza prób popiołów

Numer umowy KB/772/RO/84-W/2018
Data podpisania 25.10.2018
Przedmiot zamówienia: Analiza prób pozostałości popiołów z pieców znajdujacych sie na terenie Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Wartość zamówienia: 13 837,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Lipińska
Nr telefonu: 58 668-84-73
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Środowiska, Referat Ekorozwoju

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Agata Lipińska
Data wytworzenia informacji: 29.10.2018
Data udostępnienia informacji: 29.10.2018