świadczenie usług medycznych na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Numer umowy SK/122/SL/1-W/2018
Data podpisania 26.01.2018
Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług medycznych tj. badanie stanu zdrowia osób skierowanych przez Powiatową Komisję Lekarską w Gdyni, wykonywanych na potrzeby kwalfikacji wojskowej w 2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14
Wartość zamówienia: 700 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 761-77-49
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Służby Wojskowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 26.01.2018
Data udostępnienia informacji: 25.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2019 09:28 Korekta Beata Chudzik