prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r.

Numer umowy SK/521/SL/17-W/2018
Data podpisania 08.03.2018
Przedmiot zamówienia: prowadzenie zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej w lokalu, w którym jest prowadzona kwalifikacja wojskowa w terminie od dnia 09.03.2018 r. do 27.04.2018 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Osoba fizyczna
Wartość zamówienia: 4.691 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Chudzik
Nr telefonu: 58 761-77-49
E-mail: ref.sluzby_wojskowej@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Spraw Obywatelskich, Referat Służby Wojskowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Beata Chudzik
Ostatnio zmodyfikował: Beata Chudzik
Data wytworzenia informacji: 08.03.2018
Data udostępnienia informacji: 25.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2019 09:27 Korekta Beata Chudzik