Wyliczenie kosztów wariantu inwestycyjnego oraz alternatywnego zad. pn.: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej..."

Numer umowy KB/359/UI/41-W/2018
Data podpisania 18.05.2018
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyliczenie kosztów wariantu inwestycyjnego oraz wariantu alternatywnego zadania pn.: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem części wód opadowych poprzez ogrody deszczowe i muldę na terenie osiedla Meksyk w Gdyni”, stanowiącego część przedsięwzięcia pn.: "Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia – Etap II Północny w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk w Gdyni" wraz z opisem założeń przyjętych do wyliczenia kosztów obu wariantów.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wykonawca: firma NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Kilińskiego 3d/6.
Wartość zamówienia: 2 890,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Krystyna Borkowska
Nr telefonu: 58 668-84-48
E-mail: k.borkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Agnieszka Kazimierska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gabatel
Data wytworzenia informacji: 23.05.2018
Data udostępnienia informacji: 23.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2018 09:12 Korekta Anna Gabatel
23.05.2018 10:34 Korekta Agnieszka Kazimierska