Opracowanie części dwóch studium wykonalności dla dwóch projektów

Numer umowy KB/186/UI/27-W/2018
Data podpisania 29.03.2018
Przedmiot zamówienia: Opracowanie części dwóch studium wykonalności dla dwóch projektów: "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II" oraz "Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: DORADCA Consultants Ltd. Sp z o. o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
Wartość zamówienia: 79 950,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Krystyna Borkowska
Nr telefonu: 58 668-84-48
E-mail: k.borkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Projektów Rozwojowych, Urząd Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Borkowska
Wprowadził informację: Anna Gabatel
Ostatnio zmodyfikował: Anna Gabatel
Data wytworzenia informacji: 03.04.2018
Data udostępnienia informacji: 03.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2018 09:14 Korekta Anna Gabatel
03.04.2018 10:05 Korekta Anna Gabatel
03.04.2018 10:01 Dodanie informacji Anna Gabatel