wykonanie brakujacej litery do napisu Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczości na budynku UM w Gdyni

Numer umowy SK/597/MP/20-W/2018
Data podpisania 14.03.2018
Przedmiot zamówienia: wykonanie brakujacej litery do napisu Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiebiorczości na budynku UM w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Balanda Andrzej Balandowski
Wartość zamówienia: 369,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018