współpraca w ramach porozumienia Sieci Europejskich Miast Nadbrzeżnych

Numer umowy SK/3053/MP/64-W/2018
Data podpisania 21.12.2018
Przedmiot zamówienia: współpraca w ramach porozumienia Sieci Europejskich Miast Nadbrzeżnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Liverpool Vision
Wartość zamówienia: 27 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019