współorganizacja projektu Biznes Junior

Numer umowy SK/349/MP/12-W/2018
Data podpisania 22.02.2018
Przedmiot zamówienia: współorganizacja projektu Biznes Junior
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pomorska Fundacja Filmowa
Wartość zamówienia: 18 450,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Antkowiak
Nr telefonu: 58 668-20-16
E-mail: m.antkowiak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018