współorganizacja konferencji PIPELINE SUMMIT 2019

Numer umowy SK/2752/MP/59-W/2018
Data podpisania 19.12.2018
Przedmiot zamówienia: współorganizacja konferencji PIPELINE SUMMIT 2019
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pipeline Media Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 50 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019