udział reperezentanta Miasta gdyni w konferencji ULI w Warszawie

Numer umowy SK/2509/MP/51-W/2018
Data podpisania 23.10.2018
Przedmiot zamówienia: udział reperezentanta Miasta gdyni w konferencji ULI w Warszawie
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 123,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Studzińska
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: maja.studzinska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019