udział przedstawicieli Miasta Gdyni w sesjach poświęconych rozwojowi i finansowaniu waterfrontów podczas MIPIM w Cannes

Numer umowy SK/600/MP/21-W/2018
Data podpisania 14.03.2018
Przedmiot zamówienia: udział przedstawicieli Miasta Gdyni w sesjach poświęconych rozwojowi i finansowaniu waterfrontów podczas MIPIM w Cannes
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Liverpool Vision
Wartość zamówienia: 5 300,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Studzińska
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: maja.studzinska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018