udział Miasta Gdyni w konferencji Spotlight w Warszawie w 2018

Numer umowy SK/1155/MP/29-W/2018
Data podpisania 30.05.2018
Przedmiot zamówienia: udział Miasta Gdyni w konferencji Spotlight w Warszawie w 2018
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Bluevine Aneta Kłodaś
Wartość zamówienia: 10 455,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Justyna Patyk
Nr telefonu: 58 668-20-20
E-mail: j.patyk@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018