przygotowanie interaktywnego formularza na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2019"

Numer umowy SK/2947/MP/62-W/2018
Data podpisania 17.12.2018
Przedmiot zamówienia: przygotowanie interaktywnego formularza na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2019"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Multimedia Productions sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1 500,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019