przeprowadzenie warsztatów Urban Land Institute w II 2018

Numer umowy SK/2734/MP/85-W/2017
Data podpisania 19.01.2018
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie warsztatów Urban Land Institute dla Miasta Gdyni w lutym 2018 roku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 24 000,00 Euro
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Studzińska
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: maja.studzinska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018