przeprowadzenie i zorganizowanie loterii promocyjnej "Rozlicz PIT 2018 w Gdyni"

Numer umowy SK/3114/MP/67-W/2018
Data podpisania 21.12.2018
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie i zorganizowanie loterii promocyjnej "Rozlicz PIT 2018 w Gdyni"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grzegrzółka & Ko sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 140 729,87
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2019
Data udostępnienia informacji: 09.01.2019