opłata za członkostwo przedstawiciela Miasta Gdyni w ULI na kolejny rok

Numer umowy SK/1123/MP/28-W/2018
Data podpisania 25.05.2018
Przedmiot zamówienia: opłata za członkostwo przedstawiciela Miasta Gdyni w ULI na kolejny rok
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Urban Land Institute
Wartość zamówienia: 145 Euro
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Studzińska
Nr telefonu: 58 668-20-13
E-mail: maja.studzinska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018