ochrona mienia i osób na Targi Pracy w Gdyni

Numer umowy SK/1121/MP/26-W/2018
Data podpisania 25.05.2018
Przedmiot zamówienia: ochrona mienia i osób na Targi Pracy w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Nord Security sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 1 340,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018