obsługa tłumaczeń na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej

Numer umowy SK/1324/MP/36-W/2018
Data podpisania 29.06.2018
Przedmiot zamówienia: obsługa tłumaczeń na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Lidex sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 2 970,45
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Zarzycki
Nr telefonu: 58 668-20-18
E-mail: t.zarzycki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018