obsługa cateringowa Gali Finałowej Konkursu "Gdyński Biznesplan 2018"

Numer umowy SK/1216/MP/35-W/2018
Data podpisania 01.06.2018
Przedmiot zamówienia: obsługa cateringowa Gali Finałowej Konkursu "Gdyński Biznesplan 2018"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Banglob sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 3 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018