hosting i utrzymanie systemu ARDOP oraz opłata za Anti-captcha na kolejny rok

Numer umowy SK/585/MP/17-W/2018
Data podpisania 09.03.2018
Przedmiot zamówienia: hosting i utrzymanie systemu ARDOP oraz opłata za Anti-captcha na kolejny rok
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Jakub Kurlenda
Wartość zamówienia: 4 305,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Nowicka
Nr telefonu: 58 668-20-26
E-mail: j.nowicka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018