druk materiałów poligraficznych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej

Numer umowy SK/591/MP/19-W/2018
Data podpisania 16.03.2018
Przedmiot zamówienia: druk materiałów poligraficznych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Vipro
Wartość zamówienia: 8 022,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Grzegorska
Nr telefonu: 58 668-20-25
E-mail: b.grzegorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018