aktualizacja filmu promujacego mozliwości inwestycyjne Miasta Gdyni

Numer umowy SK/1888/MP/44-W/2018
Data podpisania 31.08.2018
Przedmiot zamówienia: aktualizacja filmu promujacego mozliwości inwestycyjne Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Wytwórnia Filmów Kalina s.c.
Wartość zamówienia: 1 845,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Tomasz Zarzycki
Nr telefonu: 58 668-20-18
E-mail: t.zarzycki@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019