Zakup wersji elektroniczej normy "PN-ISO Jakość gleby - pobieranie próbek"

Numer umowy SK/799/SO/14-W/2018
Data podpisania 16.04.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup wersji elektroniczej normy "PN-ISO 10381-5:2009 Jakość gleby - pobieranie próbek - część 5. Zasady postępowania podczas badań ternów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieszyszczenia gleby" - 1 stanowisko
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Wartość zamówienia: 126,81 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Kurski
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018
Data udostępnienia informacji: 14.06.2018