Zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika pt.: "Las Polski"

Numer umowy SK/488/SO/11-W/2018
Data podpisania 08.03.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup rocznej prenumeraty dwutygodnika pt.: "Las Polski"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa
Wartość zamówienia: 210,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Mariola Neubert
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018
Data udostępnienia informacji: 14.06.2018