Zakup publikacji pt.: "VAT. Komentarz 2018"

Numer umowy SK/2593/SO/67-W/2018
Data podpisania 13.11.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "VAT. Komentarz 2018" autorstwa Adama Bartosiewicza
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Wartość zamówienia: 245,99
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 20.11.2018