Zakup publikacji pt.: "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych"

Numer umowy SK/1309/SO/21-W/2018
Data podpisania 18.06.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych" autorstwa Teresy Krawczyk
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: PRESSCOM Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław
Wartość zamówienia: 148,00 ZŁ
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.11.2018