Zakup publikacji pt.: "Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Założenia i praktyka"

Numer umowy SK/1597/SO/26-W/2018
Data podpisania 19.07.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "Samorządowe Centra Usług Wspólnych. Założenia i praktyka" autorstwa Roberta Gawłowskiego i innych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Wartość zamówienia: 366,94
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 19.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.11.2018