Zakup publikacji pt.: "Podziały scalenia i rozgranicznenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne"

Numer umowy SK/326/SO/2-W/2018
Data podpisania 12.02.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "Podziały scalenia i rozgranicznenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne" autorstwa Mariana Wolanina
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Wraszawa
Wartość zamówienia: 166,19 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Mariola Neubert
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 28.02.2018
Data udostępnienia informacji: 28.02.2018