Zakup publikacji pt.: " Klasyfikacja budżetowa 2018", "Sprawozdawczość budżetowa 2018" oraz "Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości"

Numer umowy SK/1320/SO/23-W/2018
Data podpisania 18.06.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: " Klasyfikacja budżetowa 2018" autorstwa Krystyny Gęsiorek, "Sprawozdawczość budżetowa 2018. Nowe rozporządzenie z komentarzem" autorstwa Krystyny Gęsiorek oraz "Wzorcowy plan kont w kontekście polityki rachunkowości. Aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla jednostek sfery budżetowej" autorstwa Magdaleny Giedrojć oraz Ewy Hellych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: INFOR PL S.A., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa
Wartość zamówienia: 281,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 18.06.2018
Data udostępnienia informacji: 20.11.2018