Zakup publikacji pt.: "Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów"

Numer umowy SK/327/SO/3-W/2018
Data podpisania 09.02.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "Kary pieniężne za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów" autorstwa Krzysztofa Gruszeckiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo PERSSCOM Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 29, 50-011 Wrocław
Wartość zamówienia: 128,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Magdalena Możuch
Nr telefonu: 58 668-86-20
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 28.02.2018
Data udostępnienia informacji: 28.02.2018