Zakup publikacji pt.: "Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice"

Numer umowy SK/1495/SO/25-W/2018
Data podpisania 12.07.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup publikacji pt.: "Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice" autorstwa Dariusz Kały
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Wydawnictwo ODDK Sp. z o.o., Sp. k., ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk
Wartość zamówienia: 157,50
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Kurski
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 12.07.2018
Data udostępnienia informacji: 20.11.2018