Zakup normy "PN-EN 62311"

Numer umowy SK/155/SO/1-W/2018
Data podpisania 29.01.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup normy "PN-EN 62311 - wersja polska - Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludości w polach elektromagnetycznych (0 Hz 300 GHz)"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
Wartość zamówienia: 184,75 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Kurski
Nr telefonu: 58 668-86-21
E-mail: biblioteka.um@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Magdalena Możuch
Data wytworzenia informacji: 28.02.2018
Data udostępnienia informacji: 28.02.2018