Umowa "Poczta Firmowa" 2018

Numer umowy SK/2565/SO/35-W/2017 (ID 377874/G)
Data podpisania 28.12.2017
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi „Poczta Firmowa” (przewóz przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi z siedziby Zamawiającego do placówki pocztowej w celu nadania).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynia – Miasto na Prawach Powiatu – Urząd Miasta Gdyni; Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Wykonawca:
Poczta Polska S.A.
Wartość zamówienia: 3.394,80 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Kielar-Kurzawa
Nr telefonu: 58 668-86-13
E-mail: m.kielar-kurzawa@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Wioletta Staluszka-Stencel
Data wytworzenia informacji: 26.01.2018
Data udostępnienia informacji: 26.01.2018