Zakup sprzętu fotograficznego i wideo na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl

Numer umowy SK/2005/MM/160-W/2018
Data podpisania 17.09.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu fotograficznego i wideo na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Cyfrowe.pl Sp. z o.o., ul. Kartuska 149/11, 80-121 Gdańsk, NIP: 583-300-36-28,
REGON: 220517299
Wartość zamówienia: 3787,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: p.jaloszewskI@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: a.janowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 02.10.2018
Data udostępnienia informacji: 02.10.2018