Zakup sprzętu filmowego na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,

Numer umowy SK/2922/MM/211-W/2018
Data podpisania 13.12.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup sprzętu filmowego na potrzeby miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BEIKS Machulski Sp. j., ul. J. Słowackiego 18, 23-204 Kraśnik, NIP: 7151531704
REGON: 431023668
Wartość zamówienia: 14859,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
Nr telefonu: 58 668-81-25
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 28.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018