zakup oprogramowania

Numer umowy SK/2951/MM/215-W/2018
Data podpisania 19.12.2018
Przedmiot zamówienia: zakup oprogramowania Adobe InDesign wraz z licencją na 12 miesięcy
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MERKEL s.c. M.M. Horbacz
Wartość zamówienia: 1811,49
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018