Zakup albumów promujących miasto Gdynia

Numer umowy SK/2196/MM/170-W/2018
Data podpisania 16.10.2018
Przedmiot zamówienia: Zakup albumów promujących miasto Gdynia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PORTA MARE Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa
Wartość zamówienia: 1200 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 17.10.2018
Data udostępnienia informacji: 17.10.2018