zakup 1000 flag Polski wraz z drzewcami

Numer umowy SK/2605/MM/184-W/2018
Data podpisania 30.10.2018
Przedmiot zamówienia: zakup 1000 flag Polski o wymiarach 112x70 cm wraz z drzewcami o długości 150 cm
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Grażyna Gaj Gaja-Maszty, Flagi, G.K. Gaj
Wartość zamówienia: 13530
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 30.10.2018
Data udostępnienia informacji: 26.11.2018