wykup systemu multimedialnego

Numer umowy SK/1423/MM/118-W/2018
Data podpisania 09.11.2018
Przedmiot zamówienia: wykup systemu multimedialnego użytkowanego w Gdynia InfoBox
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Santander Leasing S.A.
Wartość zamówienia: 20664 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 09.11.2018
Data udostępnienia informacji: 26.11.2018