wykonanie uchwytów do systemu wystawienniczego

Numer umowy SK/2923/MM/212-W/2018
Data podpisania 18.12.2018
Przedmiot zamówienia: wykonanie 80 uchwytów do systemu wystawienniczego w Gdynia InfoBox
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Easy Stand Agnieszka Szafraniec
Wartość zamówienia: 610,40
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Niedziałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-42
E-mail: e.niedzialkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 28.12.2018