Wykonanie i montaż naklejek promujących miasto i portal gdynia.pl

Numer umowy SK/1583/MM/130-W/2018
Data podpisania 25.07.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie i montaż naklejek promujących miasto i portal gdynia.pl na samochodzie służbowym zgodnie z projektem zamawiającego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Contrast Drukarnia Jerzy Kanikuła, ul. Działdowska 14 Gdynia, NIP: 586-163-92-03
REGON: 220531425
Wartość zamówienia: 1476,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: wydz.komsp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Janowicz
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2018
Data udostępnienia informacji: 26.07.2018