Utrzymanie aplikacji gdynia.pl w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Numer umowy SK/1140/MM/90-W/2018
Data podpisania 05.06.2018
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie aplikacji gdynia.pl w okresie od 1 lipca 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: NETCORE LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. INWALIDÓW WOJENNYCH, nr 20, lok. ---, miejsc. WOŁÓW, kod 56-100, poczta WOŁÓW, kraj POLSKA, NIP kontrahenta: 0000425624
Wartość zamówienia: 6642,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Jałoszewski
Nr telefonu: 58 668-81-29
E-mail: p.jaloszewski@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Kowalski
E-mail: internet@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 21.06.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018