udzielenie licencji na wykorzystanie muzyki jako ścieżki dźwiękowej promującej miasto

Numer umowy SK/2893/MM/2008-W/2018
Data podpisania 12.12.2018
Przedmiot zamówienia: udzielenie licencji na wykorzystanie muzyki jako ścieżki dźwiękowej promującej miasto
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Lokomotion Tomasz Dęga
Wartość zamówienia: 6765
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 24.12.2018