Świadczenie usług promocyjnych w związku z Kongresem Real Estate Impactor

Numer umowy SK/443/MM/33-W/2018
Data podpisania 07.03.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług promocyjnych w związku z Kongresem Real Estate Impactor
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Gremi Media S.A.
Wartość zamówienia: 123000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 19.03.2018
Data udostępnienia informacji: 19.03.2018