Renowacja tablic na szlaku turystyki pieszej "Kępy Redłowskiej"

Numer umowy SK/1176/MM/101-W/2018
Data podpisania 12.07.2018
Przedmiot zamówienia: Renowacja tablic na szlaku turystyki pieszej "Kępy Redłowskiej"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku
Wartość zamówienia: 5174
Osoba upoważniona do kontaktów: Estera Grubert
Nr telefonu: 58 668-25-35
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 09.10.2018