Reklama w czasopiśmie "Polska i Ukraina"

Numer umowy SK/608/MM/45-W/2018
Data podpisania 20.03.2018
Przedmiot zamówienia: Reklama w czasopiśmie "Polska i Ukraina"
Zamawiający: Gmina Mista Gdyni
Wykonawca: East West Europe Media Ltd
Wartość zamówienia: 2500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 18.04.2018