Reklama w albumie "Gdynia morzem pachnąca"

Numer umowy SK/855/MM/64-W/2018
Data podpisania 22.05.2018
Przedmiot zamówienia: Reklama w albumie "Gdynia morzem pachnąca"
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PORTA MARE Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa
Wartość zamówienia: 2500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 23.05.2018
Data udostępnienia informacji: 23.05.2018