realizacja świadczeń promujących miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan

Numer umowy SK2843/MM/304-W/2017
Data podpisania 03.01.2018
Przedmiot zamówienia: realizacja świadczeń promujących miasto w związku z konkursem Gdyński Biznesplan
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: WORDS@CO spółka cywilna Anna Fibak, Paweł Banaszak
Wartość zamówienia: 25830
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Sikorska
Nr telefonu: 58 668-25-40
E-mail: b.sikorska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.02.2018