Realizacja koncertu muzyki filmowej podczas finału loterii „Rozlicz PIT w Gdyni”

Numer umowy SK/1160/MM/95-W/2018
Data podpisania 06.06.2018
Przedmiot zamówienia: Realizacja koncertu muzyki filmowej podczas finału loterii „Rozlicz PIT w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: AGNES Agnieszka Sowa
Wartość zamówienia: 2500 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Sylwia Szumielewicz-Tobiasz
Nr telefonu: 58 668-25-39
E-mail: s.szumielewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Sylwia Szumielewicz - Tobiasz
Data wytworzenia informacji: 25.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.06.2018