realizacja instalacji promocyjnej przed Hotelem Mercure

Numer umowy SK/1632/MM/140-W/2018
Data podpisania 25.07.2018
Przedmiot zamówienia: realizacja instalacji promocyjnej przed Hotelem Mercure
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Balanda Andrzej Balandowski
Wartość zamówienia: 13500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Pawlus
Nr telefonu: 58 668-25-41
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 25.07.2018
Data udostępnienia informacji: 25.09.2018